Hồ sơ
Bản đồ truy xuất
THỊT TƯƠI EBON BIGC ĐỒNG NAI
Thịt Đùi Heo VietGap
Mã GS1: 89305096
Mắt xích: Chuỗi Thịt Tươi
Số điện thoại: 0613 835 963
Số Fax: 0613 835 953
Email: nguyen-tran-duy.thong@bigc-vietnam.com
Website: www.bigc.vn
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh thành: Đồng Nai
Địa chỉ liên lạc: Quốc lộ 1A, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa